OysaSoccer Üniversitesi

Eğitim Klübü

Çarşamba

17

Haziran 2015

0

COMMENTS

İşte Hazine’den en çok bütçe ayrılan üniversite

Written by , Posted in Genel

TBMM proje ve Bütçe Komisyonu`nda, milli Eğitim Bakanlığı`nın 2014 yılı bütçesi üstünde sunum oluşturan milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bakanlık şekilde 2013 yılında gerçekleştirdikleri yatırımları ve 2014 yılında yapacakları çalışmalar konusunda bilgi verdi. Bakanlık bütçesinin görüşüldüğü komisyonda bakanlığın faaliyetlerinin yer aldığı “2014 yılı bütçe sunuşu TBMM proje ve bütçe komisyonu` başlıklı bir kitapçık dağıtıldı. Kitapçıkta bakanlığın yaptığı faaliyetlerin yanı sıra bu kapsamda yer sektör istatistiki bilgiler ver aldı. Her yıl bulunduğu benzeri milli Eğitim Bakanlığı`nın bütçesi Merkezi yönetim Bütçesi`nden gene en büyük payı alarak 55 milyar 704 milyon 817 bin 610 TL olarak öngörüldü. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2002 yılında 7,5 milyar TL iken, 2013 yılında yüzde 532 artışla 47,4 milyar TL olmuştur. 2014 yılında ise 55,7 milyar TL`lik bir bütçe öngörüldüğünden, artış oranı 2002 yılına nazaran yüzde 642,altı oldu. Bakanlığın 2002 yılında Konsolide Bütçeden aldığı hisse yüzde 7,60 iken, 2013 yılı bütçesinde yüzde 11,76; 2014 yılı bütçesinde ise yüzde 12,81 olarak öngörüldü. yine Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan (GSYH) 2002 yılında alınan hisse yüzde 2,13 iken, 2013 yılında yüzde üç,02 olarak gerçekleşti. 2014 yılında ise bu oranın yüzde 3,24 şekilde gerçekleşeceği tahmin edilmekte. Yükseköğretim bütçesi 2002 yılında 2 milyar 495 milyon 967 bin 700 TL iken, 2014 yılında 16 milyar 939 milyon 10 bin TL olarak öngörüldü. üniversitelere 2002 yılında konsolide bütçeden yüzde 2,54 oranında pay ayrılmış iken, bu oran 2014 yılında yüzde 3,89 şekilde belirlendi. üniversitelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan (GSYH) 2002 yılında aldığı hisse yüzde 0,71 iken, bu oran 2014 yılında yüzde 0,99 oldu. milli Eğitim Bakanlığı`nın 2014 yılı bütçesinin dağılımı şu biçimde […]

Pazartesi

15

Haziran 2015

0

COMMENTS

Dershane sorununa ‘eğitim finans sistemli’ çözüm önerisi

Written by , Posted in Genel

Türkiye’nin gündemini bir süredir meşgul eden dershane problemine eski milletvekilinden dikkate değer çözüm önerisi geldi. 23’üncü dönem Yozgat milletvekili Dr. Osman Coşkun ve Eğitimci Kılıç Kaya nedeni ile hazırlanan ‘Eğitim Finans Sistemi’, dershanelerin kapanması ile ortaya çıkacak eğitim problemine çözüm önerisi sunarken, eğitim sistemine devlet fonu kaynaklı hususi statü kazandırmayı amaçlıyor. Dershaneler sorunuyla ilgili 23. devre Yozgat mebus Dr. Osman Coşkun ve Kılıç Kaya’nın geliştirdiği “Eğitim Finans Sistemi” projesi çözüm konusunda iddialı. milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanan plan, getirdiği çözüm önerisi ile dershane problemine son noktayı koyacak. EğiTiM SORUNLARı DERSHANELERi DOğURDU 23’üncü devre Yozgat mebus Osman Coşkun; “gerçekte dershaneler eğitim sistemi ve yüksek öğretimde çok uzun yıllara dayanan problemlerin sonucunda ortaya çıkmıştır, sebeplerin ortadan kaldırılmadan hastalıkların ortaya çıkardığı sonuçların kapatılarak çözülmeye çalışılması sıcak gündemin oluşmasına sebebiyet vermektedir” dedi. özel mektep YATıRıMCıLARı OLUşACAK Dershanelerin hususi okula dönüştürülmek amacıyla kapatılmasında yaklaşımın doğru, yöntemin tartışılır olduğuna dikkat çeken Coşkun, eğitim dalının kendiliğinden girişimci ve yatırımcı bölümü temsil eden dershanelerin kendiliğinden hususi okul yatırımcı ve işletmecisine dönüşmesi gerektiğini söyledi. TEK çöZüM SiSTEMi: EğiTiM FiNANS SiSTEMi özel öğretim sistemini yükseltmenin geliştirilecek proje ve sistemle alakalı olduğunu vurgulayan Coşkun, Kılıç Kaya ile uzun süredir üzerinde çalıştıkları “Eğitim Finans Sistemi” adlı projenin gündemin sıcak konusu dershaneler sorunu ve eğitimin tanımlı çok sayıda sorunun ortadan kaldıracak tek çözüm olduğunu kaydetti. Türkiye’de yaklaşık 15 milyon öğrencinin, mektep öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretimde eğitim gördüğünü hatırlatan Coşkun şunları söyledi: “Yüksek öğretimde ise 2.5 milyona yakın talebe eğitim görülmektedir, gene memleketimizde bilindiği bunun gibi hususi öğretimin […]

Cumartesi

13

Haziran 2015

0

COMMENTS

Okullara 2 gün sınav tatili

Written by , Posted in Genel

28–29 Kasım tarihlerinde ilk kez uygulanacak olan ‘ortaöğretime geçiş merkezi sınavları ” yapılacak. 8. sınıflara yönelik merkezi ortak sınavlar yönelik merkezi ortak sınavlar yapılacağından bütün ortaokullar ve ilkokul-ortaokul olarak hizmet verici okullar tatil edilecek. Bu tarihlerde yalnızca 8. derslik öğrencileri ortak sınavlara girecek. öteki sınıflar için okullar tatil olacak.

Perşembe

11

Haziran 2015

0

COMMENTS

MEB 2014’te okul terklerini azaltacak

Written by , Posted in Genel

milli Eğitim Bakanlığı, 2014 yılı için ortaöğretimde derslik geçme paylarını yüzde 96`ya çıkarmayı, 9. sınıfta okulu terk eden talebe oranını yüzde 5`e indirmeyi hedefliyor. mecbur eğitim süresinin 12 yıla çıkarılmasıyla ortaöğretimde okullaşma oranlarını artırmak için çalışmalar yürütecek olan milli Eğitim Bakanlığı, 2014 yılı için ortaöğretimde sınıf geçme oranlarını yüzde 96`ya çıkarmayı, 9. sınıfta okulu terk eden talebe oranını yüzde 5`e indirmeyi hedefliyor. MEB`in 2014 yılında öncelik vereceği performans hedeflerini belirlediği, bu hedeflere ulaşabilmek için yapılacak gerekli faaliyetlerin yer aldığı 2012 Mali Yılı Performans Programı hazırlandı. Programa göre, okul öncesi eğitimde 48-66 ay çağ nüfusu çocukların 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yüzde 37.36 olan okullaşma oranının, dezavantajlı çocukları gözeterek 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yüzde 70`e çıkartılması hedefleniyor. okul öncesi eğitimde 2013 yılında 21 olan muallim başına azalma gösteren öğrenci sayısının, gelecek yılda 22`ye çıkarılması planlanıyor. Bakanlık bu yönde farkındalığın artırılması için türlü çalışmalar yürütecek. Bütçeden ayrılan ödenek de 710 bin lira olarak belirlendi. ilkokulda yüzde 98.66, ortaokulda yüzde 93.09 olan net okullaşma oranı, 2014 yılı sonuna kadar yüzde 100`e çıkarılacak. Bunun için derslik yapımına ağırlık verilecek. Bakanlık bütçesinden bu amaçla yürütülecek çalışmalar için 1 milyar 475 milyon lira ayrılacak. sürekli devamsız öğrenci sayısı azaltılacak MEB, 2014 yılında ilköğretimde mektep terklerinin önüne geçebilmek için de önemli adımlar atmayı planlıyor. Bu yönde, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokulda 41 gün ve üzeri devamsızlığı olan öğrencilerin okula devamları sağlanacak. Okullarda çocukların karşı karşıya kaldığı risklerin belirlenmesi, bu risklerin menfi sonuçlarının önlenebilmesi için müdaheleler uygulanabilmesi yönünde okul paydaşlarına sistematik metodlar sunan, aynı zamanda çocuğun eğitim sistemiyle ilişkisini zedeleyebilecek “riskli devamsızlık“ tiplerini belirleyen […]

Salı

9

Haziran 2015

0

COMMENTS

Görme Engelli Özlem bir engeli daha aştı

Written by , Posted in Genel

Yalova üniversitesi, çınarcık iş Yüksekokulu hak programında okuyan görme engelli hasret Evrenuz’un yardımına istanbul Büyükşehir Belediyesi özürlüler Müdürlüğü koştu. özlem’e ders notları belediye nedeni ile Braille alfabesine basılarak gönderildi. Yalova üniversitesi çınarcık meslek Yüksekokulu`nun yeni öğrencilerinden olan hasret Evrenuz, derslerimizi daha iyi anlamak için ders konularını ifade eden kabartma kitaplara gereksinim duydu. Yayınevlerinin bu yönde basılı kitaplarının olmadığının anlaşılması üstünde öğretim Görevlisi ismail Dur istanbul Büyükşehir Belediyesi`ne başvurdu. Braille alfabesiyle yazılmış 2 tane ders notu belediye tarafından gönderildi. yerel Yönetimler Programı Başkanı öğretim Görevlisi ismail Dur,“özlem’in derslerinde zaten başarılı olduğunu yapılan bu hizmetle daha da başarılı olacağını düşünüyoruz. Belediyemiz ile konuştuğumuzda bize başka dönemlerde de gereksinim duyacağımız kabartma çıktılarında yardımcı olacaklarını belirttiler. Bu hizmetinden, Engelliler müdürlüğünün çalışanları ve yöneticilerine teşekkür ederim. özlem gerçekte bizim arasında farkındalık oluşturdu. Okulun engellilere uyumlu bir duruma getirilmesi için ne benzeri projeler yapılabilir hocalar olarak bizde bu konuya yoğunlaşmaya başladık. öğrencimizi ilk şekilde görme engelliler meselesinde Boğaziçi üniversitesi’nin engelliler için oluşturduğu kütüphane hizmetine (GETEM) üye yaptık. öğrencimizin bu sayede sesli kitaplara ulaşması kolaylaştı. üniversitemizde yakın tarihte GETEM’in kurumsal üyesi olacağını tahmin ediyoruz.” dedi. Dokuz yaşına kadar herhangi bir görme bozukluğu yamadığını belirten Evrenuz,”Bir gün tahtayı görememe başladım. zamanla geçer mikrop kapmıştır diye düşündüm. fakat gün geçtikte görememe durumum artmaya başlanmıştır. Daha sonra doktora gittim ve gözlerimin tavukkarası sorununa yakalandığını öğrendim” Evrenuz, çınarcık`ta eğitim hizmeti noktasında çok büyük zorluklarla karşılaşmadığını söyledi: “Buradaki okulumuzda normal eğitim verdiği için şüphesiz bazı zorluklarla karşılaşıyorum.Okulda ki zorlukları aşmamda Elif Kocabey bana sağ olsun çok aşırı destekçi oluyor. Notlarımızın ciddi bir kısmı okulumuz ve istanbul Büyükşehir […]

Pazar

7

Haziran 2015

0

COMMENTS

Minik Öğrenciler 3000 Aşure Dağıttı

Written by , Posted in Genel

hususi Burç Kozan Mimar Fatma miktar ilkokulu Aşure günüyle ilgili şekilde mektep Aile Birliğiyle 3000 kişiye Aşure dağıttı. Alınan bilgiye göre, hususi Burç Kozan Mimar Fatma tutar ilkokulu okul Aile Birliği tarafından hazırlanmakta olan 3000 kişilik aşure önce komşu esnaflara olmak üzere bazı okullara, yurtlara, dershanelere ve halka dağıtımı yapıldı. Aşure ikramı ilçe Kaymakamı Avni Oral, ilçe ulusal Eğitim Müdürü Faruk Sönmez, ilçe Emniyet Müdür Vekili Serkan üzülmez ve ilçe ziraat Müdürlüğü ve müessese ziyaretlerinde çalışana personellere de aşure ikramında bulunuldu. Belediye Başkanı Mimar Kazım özgan’ı da ziyaret eden öğrenciler Başkan özgan’a da aşure ikram ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan özgan ise, ziyaretlerinden dolayı mektep muallim ve öğrencilerine teşekkür ederek, göstermiş oldukları duyarlılıklarından ötürü öğrencileri ve mektep idarecilerini kutlama etti. okul Müdürü Abdülhadi Kaya, “ilçedeki devlet büyüklerimiz başta Kaymakam Bey olmak üzere, Emniyet Müdürümüz, milli Eğitim Müdürümüz ve Belediye Başkanımıza göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz. okul aile birliği ile beraber bu gibi faaliyetlerin devam edeceğiz” diye konuştu.

Cuma

5

Haziran 2015

0

COMMENTS

ALES yapıldı

Written by , Posted in Genel

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi sınavı yapıldı. ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (öSYM), 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek`te gerçekleştirilen imtihan, saat 09.30`da başlanıyor. sınav saat 12.30`da sona erdi. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, deneyimli, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan yada öğretim elemanı dışındaki kadrolara naklen atanmak ve lisansüstü eğitimi programlarında öğrenim görmek arzu edenler ALES`e giriyor. Yükseköğretim Kurulu yönünden izin verilen yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacak. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere ülke dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacak olan. Adaylar, imtihan sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleriyle öSYM`nin internet sitesinden öğrenebilecek. Adaylara bununla birlikte imtihan netice belgesi gönderilmeyecek. Sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 3 sene geçerli olacak.

Çarşamba

3

Haziran 2015

0

COMMENTS

MEB 2014’te okul terklerini azaltacak

Written by , Posted in Genel

mecbur eğitim süresinin 12 yıla çıkarılmasıyla ortaöğretimde okullaşma paylarını artırmak için çalışmalar yürütecek olan milli Eğitim Bakanlığı, 2014 yılı için ortaöğretimde derslik geçme rakamlarını yüzde 96`ya çıkarmayı, 9. sınıfta okulu terk eden talebe oranını yüzde 5`e indirmeyi hedefliyor. MEB`in 2014 yılında öncelik vereceği performans hedeflerini belirlediği, bu hedeflere ulaşabilmek için yapılacak lüzumlu faaliyetlerin yer aldığı 2012 Mali Yılı Performans Programı hazırlandı. Programa göre, okul öncesi eğitimde 48-66 ay çağ nüfusu çocukların 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yüzde 37.36 olan okullaşma oranının, dezavantajlı çocukları gözeterek 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yüzde 70`e çıkartılması hedefleniyor. mektep öncesi eğitimde 2013 yılında 21 olan muallim başına azalan öğrenci sayısının, istikbal yılda 22`ye çıkarılması planlanıyor. Bakanlık bu yönde farkındalığın artırılması için çeşitli çalışmalar yürütecek. Bütçeden ayrılan ödenek de 710 bin lira olarak belirlendi. ilkokulda yüzde 98.66, ortaokulda yüzde 93.09 olan net okullaşma oranı, 2014 yılı sonuna kadar yüzde 100`e çıkarılacak. Bunun için derslik yapımına ağırlık verilecek. Bakanlık bütçesinden bu amaçla yürütülecek çalışmalar için 1 milyar 475 milyon lira ayrılacak. devamlı DEVAMSıZ talebe SAYıSı AZALTıLACAK MEB, 2014 yılında ilköğretimde mektep terklerinin önüne geçebilmek için de önemli adımlar atmayı planlıyor. Bu yönde, 2013-2014 eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokulda 41 gün ve üzeri devamsızlığı olan öğrencilerin okula devamları sağlanacak. Okullarda çocukların karşı karşıya kaldığı risklerin belirlenmesi, bu risklerin menfi sonuçlarının önlenebilmesi için müdaheleler uygulanabilmesi anlamında okul paydaşlarına sistematik yöntemler sunan, tıpkı zamanda çocuğun eğitim sistemiyle ilişkisini zedeleyebilecek “riskli devamsızlık“ tiplerini belirleyen ve devamsızlığı önlemek için muallim ve okula yol göstermeyi amaçlayan Erken uyarı ve Aşamalı Devamsızlık Yönetimi sisteminden alınan sonuçlar dikkate alınarak, sistem geliştirilecek. Devamsızlıkların ortadan […]

Pazartesi

1

Haziran 2015

0

COMMENTS

YGS yılda birkaç kez yapılacak

Written by , Posted in Genel

ğını ve birden çok defa sınav yapılacağını açıkladı. Tek oturumda yapılan sınavın öğrencide başarı kaygısı yarattığını dile getiren Demir, yılda bir YGS yerine, birkaç sınav yapılması üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Demir, “yıl içine yayılan YGS’nin mezunlar için Eylül ayında, okula devam edenler için şubatta, Mart`ta yapılması söz konusu olabilmektedir” dedi.

Cuma

29

Mayıs 2015

0

COMMENTS

KYK burs başvurularında noter şartı kaldırıldı

Written by , Posted in Genel

Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle Yönetmeliğin 15’inci maddesindeki “taahhütnameyi noterde tanzim ve tasdik ettirme” koşulu çıkarılarak madde yeniden düzenlendi. Buna göre, burs almaya hak kazanan öğrenci, metni ve alınma usulü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan taahhütnameyi kuruma vermekle yükümlü olacak. Öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler, öğrenciden alınacak taahhütnamede ayrıca belirtilecek.