OysaSoccer Üniversitesi

Eğitim Klübü

Çarşamba

4

Mart 2015

0

COMMENTS

Açıköğretim sınavları başlıyor

Written by , Posted in Genel

Açıköğretim lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi sınavlarına 1 milyon 117 bin 644 öğrenci katılacak. Açıköğretim lisesi ve mesleki açıköğretim lisesi, 2013-2014 eğitim öğretim yılı 2. devre sınavları, 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü memleket içi ve dışındaki merkezlerde üç celse halinde yapılacak. Sınava 1 milyon 117 bin 644 öğrenci katılacak. Bu öğrencilerin, 861 bin 272’si açıköğretim lisesi, 255 bin 832`si mesleki açıköğretim lisesi ve 540`ı ülke dışı programına kayıtlı bulunuyor. Sınava katılacak öğrencilerin 6 bin 502`sini de engelli öğrenciler oluşturuyor. Bu öğrencilerin 156`sı evlerinde ve ya hastanede sınava girecek. Açık öğretim lisesine kayıtlı 12 bin 711 tutuklu veya hükümlü öğrenci de 410 ceza evinde sınava katılacak. yurt içindeki sınav, 710 imtihan merkezinde, 4 bin 125 binada ve 49 bin 500 salonda, yaklaşık şekilde 107 bin 250 öğretmenin gözetiminde yapılacak. 8 üLKEDE sınav YAPıLACAK yurt dışında Azerbaycan/Bakü, kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/Lefkoşa, Suudi Arabistan/Cidde-Medine-Riyad, Kuveyt/Kuveyt, Libya/Trablusgarp ve iran/Tahran açık öğretim lisesi, Belçika/Brüksel`de ise mesleki açık öğretim lisesi imam hatip programı sınavı olmak üzere 8 ülkede on sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Salı

3

Mart 2015

0

COMMENTS

Özel okullara “akreditasyon” sistemi geliyor

Written by , Posted in Genel

milli Eğitim Bakanlığı (MEB) vasıtası ile dershanelerin dönüşümünü de içeren kanuna dayanılarak hazırlanmakta olan hususi öğretim Kurumları Yönetmelik Taslağı`nda, hususi okula dönüşmek isteyen dershanelerin beraberinde yeni açılacak ve mevcut hususi okullarla ilgili yeni düzenlemeler yer aldı. Buna göre, hususi okula dönüşen ve var bütün hususi okullara, standart alanları üstünden akreditasyon sistemi getirilecek ve devlet teşvikleri de bu akreditasyon sistemiyle ilişkilendirilerek verilecek. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından hususi okullar, “fiziksel kapasite”, “yönetim-organizasyon”, “eğitim-öğretim süreçleri” ve “destek hizmetleri” standart alanlarına göre “A”, “B” ve “C” isimleriyle ayrı ayrı akredite edilecek. Akreditasyon sertifikaları, üyeleri MEB`den, sivil toplum kuruluşlarından, okul aile birliklerinden ve maarif müfettişlerinden oluşacak bir kurul tarafından verilmesi planlanıyor. ulusal Eğitim Bakanlığı özel öğretim Kurumları umumi Müdürü ömer Faruk Yelkenci, dershanelerle ilgili düzenlemeleri de içeren milli Eğitim temel Kanunu ile Bazı kanun ve KHK`larda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun`a dayanılarak hazırlanan özel öğretim Kurumları Yönetmelik Taslağı`nda yer verilen konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yönetmelik taslağının büyük bir titizlikle hazırlandığını ve taslakta dershanelerin hususi okula dönüşümüne ilişkin hususlara ayrıntılı olarak yer verildiğini anlatım eden Yelkenci, “Taslak hazırlanırken, hem hususi okulların özelliklerini arttırmaya, tıpkı sürede genel eğitim içindeki oranını arttırmaya yönelik çalışmalar yürüttük. özel öğretim Kurumları Yönetmeliği, dershanelerden özel okula dönüşüm sürecinin oluşturduğu fırsatların mevcut özel okulların da gelişimine katkı sağlaması ve özel okulların desteklenmesi amacıyla hazırlandı” dedi. memleketimiz`de hususi okulların açılması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde dikkat çekici standartların oluşturulması için dikkatli bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Yelkenci, bu amaçla hususi öğretim Kurumları genel Müdürlüğü bünyesinde Dönüşüm, Akreditasyon ve Teşvikler Daire Başkanlığının kurulduğunu, Daire Başkanlığının dershanelerin dönüşümünün tamamlanacağı 2019`dan itibaren Akreditasyon ve Teşvikler Daire […]

Pazartesi

2

Mart 2015

0

COMMENTS

“LYS’ye girecek öğrenciler kaygı yaşamalı”

Written by , Posted in Genel

Yeditepe üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretim üyesi Prof. Dr. Gürhan Can, yaptığı açıklamada, öğrencilerin imtihan kaygısını nasıl yenebileceklerini, Yeditepe üniversitesi Beslenme ve Diyetetik kısmı öğretim üyesi Binnur Okan ise sınav günü ve sınav sırasında nasıl beslenmeleri gerektiği anlattı. imtihan performansını etkileyen en önemli konunun “imtihan kaygısı” olduğunu, sınava hazırlanırken öğrencilerin az da olsa kaygı yaşamalarının onların motivasyon düzeylerini müspet yönde etkilediklerini belirten Can, “LYS`ye girecek öğrenciler, az da olsa kaygı yaşamalı” dedi. Can, yüksek düzeydeki sınav kaygısının öğrencilerin bildiklerini de ortaya koyabilmelerine mani olacağını bildirerek, şunları kaydetti: “Sınavlarda kaygılanan öğrenciler, yaşadıkları kaygının yoğunluğuna bağlı olarak, sınav sırasında yetersizlik, çaresizlik, kaygı, telaşlanma, paniğe kapılma gibi negatif duyguların yanı sıra, aşırı ölçüde terleme, kalp çarpıntısı, cezalandırılma beklentileri, statü ve kişilik saygısında azalmalar ve bu gibi bir takım reaksiyonlar gösterir. Böyle bir durumda kişinin zihninde oluşan marazi düşüncelerle benliğine yönelik yetersizlik duyguları, onu dikkatini imtihan soruları üstünde toplayabilmekten alıkoyar. Bir türlü sınava konsantre olamamakta, zaman ilerledikçe kalan bütün soruları yanıtlayamayacağı endişesiyle çaresizlik duyguları arasında paniğe kapılabilir. Böyle bir durum içindeki namzet, sınav esnasında beliren bu türden menfi tepkilerden biran evvela kurtulabilmek için, şuursuz bir şekilde de olsa, bir an önce sınavı terk etmeye meylederken, cevabını bildiği birçok sorunun doğru yanıtını hatırlayamamakta yahut bu sorulara da yanlış yanıtlar verebilir.” imtihan kaygısı ile başa çıkabilmenin bazı yöntemler uygulanabileceğini ifade eden Can, şöyle devam etti: “Bu konu için uzmanlaşmış psikolog, psikiyatristlere başvurmaları, bu tür kaynaklardan profesyonel yardım almak kaygıyı yenmede etkilidir. sınav kaygısı ile başa çıkabilmeniz için evvela sınava yeterince oluşturulmuş olmak gerekir. Sınava yeterince hazırlanıldığı unutulmadan sınav öncesinde ve […]

Pazar

1

Mart 2015

0

COMMENTS

Sağlık lisesi mezunlarını verdi

Written by , Posted in Genel

Aksaray Hüseyin Cahit Korkmaz Anadolu sağlık meslek Lisesi, 28 hemşire, 23 acil tıp teknisyeni, 21 Laboratuar teknisyeni olmak üzere üç bölümden yekün 72 talebe mezun oldu. mektep Müdürü Malik Dağlı, “4 yıl evvela bize teslim ettiğiniz öğrencilerinizin Teorik ve pratik Eğitimini tamamlayarak sağlık sahasında vazife yapıcak düzeyde okulumuzdan mezun ediyoruz. Geçen bu 4 yıllık süre içersinde onları hayata hazırlarken mesleki yeterlilik, görev aşkı, insan sevgisi, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, milli ve Manevi değerlere saygılı birer insan olarak yetişmelerine gayret edilmiştir” dedi. Dağlı, ” Mezun ettiğimiz öğrenciler için yeni bir devre başlamaktadır. öğrencilik hayatından çalışma hayatına geçiş yapacaklar, bu mücadeleyi de azim ve kararlılıkla başaracaklarına inanıyorum. öğrencilerimize hayat boyu başarı ve mutluluk dilerim” ifadelerini kullandı. Törene mezun öğrencilerin aileleri ve mektep öğretmenleri katıldı. öğrenciler, diplomalarını öğretmenlerinin ellerinden aldı. Eğitimlerini bitirmenin sevincini keplerini coşku ile havaya atarak kutlayan öğrenciler, hatıra fotoğrafı çekinmeyi de unutmadı.ddi bir aksaklık arız olmuştur. Bu aksaklığı gidermek amacıyla Diyanet ile üniversitemiz çalışma prensibi anlaşması yaptık ve de bir sertifika programı tetkik ettik. Müezzin ve imamlarımıza burada musikimizin inceliklerini meşk etmek üzere konservatuvarımızın hocaları ve Diyanet`te görevli musikiye tanıdıkları özel tanıdığım insanları de eğitim kadrosuna celbederek, çok fazla güzel bir sertifika programı uyguladık. Bunun türkiye çapında hayata geçirilmesini bütün kalbimle diliyorum.” Konuşmaların ardından ezan okuyan kursiyerlere, sertifikaları verildi.

Cumartesi

28

Şubat 2015

0

COMMENTS

Yeni bir üniversite kuruluyor

Written by , Posted in Genel

türkiye sağlık Bilimleri üniversitesi adıyla yeni bir devlet üniversitesi kurulacak. istanbul`da kurulacak memleketimiz sağlık Bilimleri üniversitesi içerisinde Tıp Fakültesi, sıhhat Bilimleri Fakültesi ile sağlık Bilimleri Enstitüsü olacak. üniversitenin idare organları, Yükseköğretim Kanunu`nda öngörülen organlar ile mütevelli heyetinden oluşacak. Mütevelli heyeti, sıhhat Bakanı, sıhhat Bakanlığı Müsteşarı, rektör, bakanın seçeceği bir üye ile Yükseköğretim Kurulu yönünden seçilen profesör unvanına sahip bir aza olmak üzere, yekün 5 üyeden oluşacak. Marmara üniversitesi adına tahsisli olan Haydarpaşa Kampüsü, türkiye sağlık Bilimleri üniversitesi`ne tahsis edilecek.

Cuma

27

Şubat 2015

0

COMMENTS

DGS giriş belgeleri erişime açıldı

Written by , Posted in Genel

Belgenin üstünde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileriyle adayın fotoğrafı bulunacak. evrak üzerinde adayın fotoğrafının bulunması mecbur olacak. Adaylar, yazıcıdan döküm alırken vesika üstünde fotoğraflarının görünür olmasına itina göstermeleri gerekiyor. Adayların, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmaları mecbur olacak. Belgenin ön ve arka yüzünde öSYM`nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim ve işaret bulunmayacak. Sınava Giriş Belgesi`ni (fotoğraf görünür bir biçimde) birlikte bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak. Adayların sınava girecekleri binayı imtihan gününden evvela görmeleri yararlarına olacak. sınav GiRiş BELGESi DışıNDA GEREKENLER Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesi`nden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Nüfus cüzdanı, pasaport, mecbur askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi (bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmi belge, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar hususi kimlik belgesi şekilde kabul edilecek. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, iş kimlik kartları gibi başka bütün belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacak.

Perşembe

26

Şubat 2015

0

COMMENTS

YDS başvuruları başlıyor

Written by , Posted in Genel

Yabancı dil Bilgisi düzen tetkik Sınavı sonbahar dönemi başvuruları, on Temmuz Perşembe günü başlayacak. öSYM`nin internet sitesinde yer sektör duyuruya göre, 7 Eylül`de gerçekleştirilecek Yabancı dil Bilgisi seviye tetkik Sınavı (YDS) güz dönemi başvuruları 10-22 Temmuz`da yapılacak. Adaylar, rehber ile namzet müracaat formuna süresi arasında öSYM`nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. rehber dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Kılavuzda, başvuru, imtihan, değerlendirme, imtihan sonuçlarının kurumlarca kullanmak ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Çarşamba

25

Şubat 2015

0

COMMENTS

KPSS sona erdi

Written by , Posted in Genel

halk Personel Seçme Sınavı`nın (KPSS), ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi`nce (öSYM) 81 il merkezinde ve Lefkoşa`da gerçekleştirildi. imtihan bugün yapılan sabah ve öğleden sonra oturumlarıyla sona erdi. KPSS`de Cumartesi sabah ve öğleden sonra ile Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 celse yapıldı. KPSS`nin sabah oturumları 09.30`da, öğleden sonraki oturumları 14.00`de başlanmıştır. Her oturumda bir soru kitapçığı ve bir yanıt kağıdı kullanıldı. Pazar sabah oturumunda adaylara hukuk, ekonomi, işletme, maliye ve muhasebeden 30`ar soru soruldu. Bu oturum saat 12.on`da sona erdi. Adaylar daha sonra 14.00`te öğleden sonra oturumuna girdi. Bu oturumda da adaylara, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi, uluslararası ilişkilerden 30`ar soru yöneltildi. KPSS`de tüm adaylar, Cumartesi sabah oturumuna girdi ve umumi yetenek, genel kültür testlerini cevapladı. Cumartesi sabah oturumu 120 dakika, öğleden sonra oturumu 100 dakika, Pazar sabah ve öğleden sonra oturumları ise 160 dakika olacak. Cumartesi sabah oturumunda umumi kabiliyet ve genel kültürden 60`ar soru cumartesi öğleden sonra oturumunda eğitim bilimlerinden 80 soru yöneltilecek. öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin, cumartesi öğleden sonra oturumuna ve sahalarına bağlı şekilde 20 Temmuz`da yapılacak öğretmenlik saha Bilgisi Testine (öABT), Diyanet işleri Başkanlığında din hizmetlerinde vazife almak isteyenlerin ise cumartesi sabah oturumuyla birlikte 18 Ekim`de yapılacak Din Hizmetleri saha Bilgisi Testine de (DHBT) katılması gerekiyor. KPSS ön lisans düzeyinde 27 Eylül`de, ortaöğretim düzeyinde ise 28 Eylül`de gerçekleştirilecek.

Salı

24

Şubat 2015

0

COMMENTS

KPSS giriş belgeleri erişime açıldı

Written by , Posted in Genel

kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, belgelerini öSYM`nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle görebilecek. Adaylara, sınava giriş belgesi gönderilmeyecek.

Salı

24

Şubat 2015

0

COMMENTS

Pedagojik formasyon tercihleri başladı

Written by , Posted in Genel

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için adaylardan tercih alma süreci başlanıyor. öSYM’den yapılan açıklamaya göre, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları`na yerleştirme işlemleri merkez tarafından yapılacak. Programlara yerleştirme için adaylardan tercih alınacak. Adaylar tercihlerini, 28 Mayıs-üç Haziran’da, kılavuzlarda yer sektör kurallara göre, öSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapıcak. öSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Tercih süresi uzatılmayacak. Bu amaçla hazırlanmakta olan kılavuzlara öSYM`nin internet sitesinden erişilebilinecek.